18 de gener 2010

11 de gener 2010

Escates

Cianotipia
Aquesta és una altra versió de la fotografia
feta amb la tècnica antiga "Cianotipia"
que el meu amic Gustavo va incloure
en el seu treball "V de Volta".

This is another version of the picture
made with the ancient technique "Cianotipia"
that my friend Gustavo included it on
his work "V de Volta".